Updating

                                                                                                                     

 

 

 

Nasze zbiorniki spełniają nowe wymogi techniczne

 

Zbiorniki Kingspan Environmental spełniają warunki rozporządzenia Ministra Gospodarki.

 

Nasze dwupłaszczowe zbiorniki spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produtków naftowych i ich usytuowania.

Dotrzymanie tych wymagań technicznych pozwala nam lepiej zapobiegać wyciekom produktów naftowych do wód powierzchniowych i gruntowych i tym samym przyczyniać się do ochrony środowiska.  1.    Jaka jest różnica pomiędzy zbiornikami jednopłaszczowymi a dwupłaszczowymi?

             - zbiorniki dwupłaszczowe – dzięki specjalnej konstrukcji (zbiornik w zbiorniku), produkt może być instalowany
               wewnątrz i na zewnątrz budynku zapewniając maksymalną ochronę środowiska.
             - zbiorniki jednopłaszczowe – stosowane wszędzie tam, gdzie nie ma konieczności utrzymania zbiorników
               posiadających dwa płaszcze.


        2.   Czy zbiorniki można umieszczać w wykopach???

              - zbiorniki w naszej ofercie są to tylko i wyłącznie zbiorniki nawierzchniowe.


        3.   Jakie pojemności zbiorników mamy w ofercie?

              - posiadamy zbiorniki o pojemności od 200l do 9000 litrów