Updating
XTRACK 5 966zł. Dodaj do koszyka XTRACK

                          

 

  

               

   XTRACK - monitoring pracy pojazdów i maszyn

 

 

 

XTrack  - pełna kontrola taboru pojazdów

System XTrack to kompleksowe narzędzie wspierające kontrolę, rozliczanie oraz zarządzanie taborem pojazdów i maszyn oraz pracownikami w przedsiębiorstwie. Wśród modułów oprogramowania prócz monitoringu wyróżniamy także moduł dyspozytorski, oprogramowanie do planowania i optymalizacji tras, system rozliczeń czy moduł eksploatacyjny.

Monitoring GPS i kontrola paliwa
Użytkownik w szybki i wygodny sposób uzyskuje dostęp do danych w czasie rzeczywistym. Ma do dyspozycji informacje na temat aktualnej i archiwalnej pozycji monitorowanych obiektów, stanu - prędkości i kierunku jazdy, czasu postoju i rodzaju wykonywanej pracy oraz o aktualnym stanie paliwa w zbiornikach. Dane wizualizowane są na cyfrowej mapie Europy oraz w formie tabel. Raporty i zestawienia mogą być wyeksportowane do zdefiniowanych przez użytkownika szablonów. Jest to niezwykle elastyczne narzędzie z którego pomocą można uzyskać raporty w dowolnej formie – zawierające wykresy, tabele przestawne, dowolne podsumowania czy formatowanie warunkowe.

Planowanie i optymalizacja tras

System XTrack korzysta z najdokładniejszych dostępnych map cyfrowych zawierających szczegółowe plany wszystkich miast w Polsce, ograniczenia drogowe - nośności dróg i wysokości wiaduktów oraz informacje o jednokierunkowości dróg. Moduł OptiTrax umożliwia wyznaczenie trasy między dowolną liczbą punktów. Trasa może zostać zoptymalizowana pod kątem kolejności przejazdu przez poszczególne punkty oraz wyznaczonej trasy. System umożliwia wyznaczenie trasy najkrótszej, najszybszej i najtańszej.

flota_planowanie_i_optym_tras_350


 

 

 

 

 

Moduł dyspozytora / spedytora OptiTrax
Praca dyspozytorów ma decydujący wpływ na efektywność wykonania zadań transportowych. Dedykowany moduł zarządzania logistyką OptiTrax jest doskonałym narzędziem wspierającym te kluczowe dla przedsiębiorstwa działania. Oprogramowanie prezentuje dane o zleceniach i ładunkach oraz o lokalizacjach pojazdów na cyfrowej mapie. Sposób wizualizacji poszczególnych obiektów (punktów odbiorów/dostaw oraz pojazdów) zależny jest od ich stanu, rodzaju ładunku, terminu wykonania itp. System określa czas niezbędny do wykonania przydzielonych zleceń dzięki czemu dyspozytor może koordynować działania załóg w optymalny sposób, ograniczając czas i koszt dojazdu oraz zwiększając ich efektywność. Powyższa funkcjonalność w połączeniu z optymalizacją kolejności wykonywania zleceń i tras przejazdów zapewnia pełne wsparcie pracy dyspozytora.

Planowanie tras powtarzalnych / cyklicznych
Moduł OptiTrax zawiera moduł projektowania harmonogramów dla zleceń cyklicznych. Jest to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw dystrybucyjnych czy komunalnych. Pracownik planujący trasę cykliczną ma do dyspozycji mapę pozwalającą  obrazować zadania wraz z opisem cyklu (dzień, częstotliwość, godzina wykonania itp.). Etykieta, kształt, kolor czy wielkość punktów opisujących lokalizację można uzależnić od takich parametrów jak: rodzaj zlecenia / towaru, parametry statystyczne (np. średnia ilość dostarczanego towaru, obroty klienta itp.), nazwa lub rodzaj klienta, częstotliwość/dzień dostawy. Dla każdej trasówki obliczany jest czas, dystans oraz sumaryczna ilość towaru jaki zostanie przewieziony. 

Weryfikacja tras, rozliczenie pracy załóg, zarządzanie flotą
Moduły monitoringu XTrack GPS pozwalają na automatyczną weryfikację wykonanych zadań. Wynikiem weryfikacji jest raport rozbieżności prezentujący użytkownikowi listę spóźnień, niewykonanych zleceń, zdarzeń nieautoryzowanych (np. otwarcie przestrzeni ładunkowej poza punktem wykonywania zleceń). W ten sposób każde zlecenie zostanie zweryfikowane, a użytkownik nie musi już wykonywać żmudnego porównania dokumentacji papierowej z ścieżkami GPS.

Wdrażanie rozwiązań XTrack
Modułowa budowa systemu XTrack pozwala niezależnie wdrażać poszczególne elementy. Oprogramowanie jest przystosowane do integracji z dowolnym oprogramowaniem m.in. systemami klasy FK, ERP czy SFA. Zintegrowane rozwiązanie w sposób natychmiastowy i automatyczny przesyła informacje o przyjętych zleceniach, zadaniach z systemu ERP do XTrack – gdzie następuje optymalny przydział zadań do pojazdów/kierowców oraz weryfikacja ich wykonania na podstawie danych GPS. Informacje o realizacji zadań przesyłane są następnie do systemu ERP – gdzie zostają zaksięgowane, wykorzystane przez system kadrowo płacowy czy magazynowy. Współpracujemy z wiodącymi dostawcami systemów informatycznych, aby wspólnie móc zaoferować klientom spójny i w pełni zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem.